TFS historie

Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) ble etablert 1. mai 1995 av KranTeknisk Forening (KTF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Begge foreninger hadde siden starten vært tilsluttet Norske Sivilingeniørers Forening. Årsaken til etableringen var at begge foreninger ønsket å styrke den daglige drift av foreningene, slik at medlemmene skulle få mer ut av sitt medlemskap.

NFV besto av en industrigruppe og en bygg-gruppe. I 2001 ble bygg-gruppen i NFV etablert som egen forening under navnet Norsk Forening for Eiendomsforvaltning. 50% av aksjene i NFV ble overdratt til den nye foreningen. Norsk Forening for Eiendomsforvaltning har senere byttet navn til Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF).

I 1998 ble Norsk Sertifisering AS etablert som et heleid datterselskap av TFS.

I år 2000 overtok TFS sekretariatet for Norsk Eltavleforening (Tavleforeningen), og i 2017 sekreatariatet for Norsk Forening for Prosjektledelse og i 2018 sekretariatet for LOGMA.