Vellykket konferanse om løfteoperasjoner under vann

Vellykket konferanse om løfteoperasjoner under vann

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE NEXMARK

KranTeknisk Forening gjentar tidligere suksess. Over 130 entusiastiske deltagere fra mange land var tilstede på den årlige Subsea Lifting Operations konferansen i Stavanger. Konferansen ble holdt den 1. og 2. desember 2015 og var den 19. konferansen siden starten i 1996. Målet med konferansen er å få mere innsikt i hvordan man med kunnskap og disiplin kan få bedre kostnadskontroll på ulike undervanns prosjekter. I tillegg settes søkelyset på sikkerhet for løfteoperasjoner subsea.

Det har vært to innholdsrike og givende dager med masse faglig og sosial påfyll. Det har også vært en utmerket arena for kunnskapsdeling. Programkomiteen i Subsea Lifting Operations har jobbet iherdig med å sette sammen et spennende og variert program for Subsea Lifting Operations 2015. Mer om konferanseprogrammet se: http://www.ktf.no/251

Dato for neste Subsea Lifting Operations 2016 konferanse er allerede bestemt. Hold av 6. og 7.12.2016. Vi sees i Stavanger!


Fra venstre på bildet: Peter Chr. Sandvik, Ole J. Nordahl, Thore Grønvik, Tormod Bøe, Rikke Tittel, Guro Løken, Martin Ählbäk, Stene Kristiansen og Anton Stornes (ikke tilstede under fotografering)

Det var 13 utstillere fra Axtech AS, Brosa, Cortland-Company, Hendrik Veder Group Norways AS, Huisman Norge AS, Marwin Løfteteknikk AS, Norwegian Society of Lifting Technology, Onix AS, Orcina Ltd, Otic Equipment AS, Safelink AS, W.Giertsen Services AS og Wire Tech AS.