Samlet bransjen om samspillkontrakter

Samlet bransjen om samspillkontrakter

Foto: Bygg.no

Stor etterspørsel etter kurs i samspillkontrakter. Over 55 kursdeltakere fra norske byggherrer, entreprenører og andre leverandører fylte kurslokalet i Oslo i forrige uke. Kurset er praktisk rettet med fokus på samspillprosessen, kontraktdokumentene og erfaringsoverføring. Byggeindustrien/bygg.no var tilstede på kurset, les hva de skrev her.