PELEDAGEN 2016

PELEDAGEN 2016

Norsk Geoteknisk Forening gjennomførte 1. september PELEDAGEN 2016 på Bjørvika Konferansesenter i Oslo i samarbeid med TFS. Peledagen 2016 har som mål å samle og engasjere hele Norges pelemiljø – fra byggherrer, prosjekterende ingeniører, utførende entreprenører til leverandører, i tillegg til våre nordiske kolleger.

Det ble satt fokus mot løsninger, metoder, erfaringer og utfordringer med forskjellige typer pelearbeider. Det ble presentert prosjekteksempler fra hele landet, og et bredt utvalg av interessante fagtemaer.

Dagen ble avsluttet med middag på restaurant Vaaghals for de som ønsket det.

Konferansen ble en suksess med ca. 130 påmeldte og flere på venteliste.

25. og 26. oktober arrangerer TFS i samarbeid med NGF kurset: GEOTEKNISKE DIMENSJONERINGSPARAMETRE.
Mer informasjon, program og påmelding