Ny leder for Norges bygg- og eiendomsforening

Ny leder for Norges bygg- og eiendomsforening

Kristin jobbet tildligere som Kvalitets- og Sikkerhetsleder hos Erichsen & Horgen AS.

Styreleder i NBEF Svein Håkon Harv har uttalt: «Vi har stor tro på at dette skal bli et løft for NBEF – både faglig og med tanke på utvikling av NBEF til beste for våre medlemmer. Kristin har tung faglig bakgrunn innenfor BAE-næringen og vil kunne representere NBEF i en rekke fora. Kristin er en hyggelig person som det blir utrolig gøy å samarbeide med i årene fremover. Vi gleder oss veldig til hun begynner hos oss»

Velkommen!