Ny administrasjon- og studieleder

Ny administrasjon- og studieleder

Gjennom sekretariatsavtale med NBEF vil Birte ivareta funksjonen som studieleder for NBEF i ca. 50% stilling og administrasjon- og studielederfunskjonen for BFO.

Vi ønsker henne velkommen og lykke til!