Johan er klar for pensjonisttilværelsen

Johan er klar for pensjonisttilværelsen

Tidligere daglig leder og grunnlegger av TFS Johan O. Asmundvaag pensjonerer seg etter nyttår. I over 20 år har Johan styrt sekretariatet med stødig hånd. Det har vært inntjening fra første dag. Hva er suksessoppskriften? Vi har bedt Johan svare på noen spørsmål om sin tid i TFS.

TEKST OG FOTO CHARLOTTE NEXMARK

Hva er dine største seiere gjennom dine 20 år i TFS?

Det vil ikke være riktig å snakke om store seire i løpet av disse 20 årene, men det jeg er godt fornøyd med er at vi har drevet med overskudd allerede fra første driftsår. Årsaken til at vi har klart det så bra er at vi har hatt utrolig flinke medarbeidere i administrasjonen, alle tillitsmenn- og kvinner har vært opptatt av at vi skulle lykkes og den store dugnadsinnsatsen fra medlemmene i eierforeningene.

Hvordan har utviklingen vært i TFS og bransjen forøvrig?

Gjennom disse 20 årene har vi opplevd både opp- og nedturer i markedet. I forbindelse med etableringen var det viktig for oss at TFS ikke skulle rette seg kun mot en bransje, men ha stor bredde i aktivitetene. Kranteknisk Forening dekker de fleste bransjer, både landbasert og offshore industri. Det samme gjelder for så vidt Norsk Forening for Vedlikehold. Sistnevnte hadde også en meget aktiv byggfaglig gruppe som tok seg av bygg- og anleggssektorene (senere NBEF). Dette har medført følgende: Hvis det går «tregt» i en bransje så rettes større oppmerksomhet mot de områder som går godt og derfor kan det gi stabil drift.

Hvilken syn har du om TFS fremtid?

Med så mange flinke medarbeidere i sekretariatet, i styrer og komiteer er jeg sikker på at TFS har en lysende fremtid. Det som er viktig er at vi hele tiden klarer å være i forkant av utviklingen innen de forskjellige fagområder vi skal dekke.

Hva vil du bli husket for?

At jeg sammen med Vigdis Ekeberg etablerte TFS.

Johan har mange planer for pensjonisttilværelsen. Han gleder seg til å få mer tid til familien og barnebarnet som bor i Hurdalen. Hyttene på Gol og på Hitra trenger også tilsyn. Jaktvenner venter på klarsignal fra Johan for å dra på spennende turer igjen. Blir det for stille venter våpenbrødre og soldatvenner fra Ingeniørvåpnets Soldatforening som Johan trives veldig godt å være sammen med. Han har vært formann i foreningen i mange år. I tillegg er han også medlem av seniorforeningen til Ingeniørvåpnet. Det er ikke mangel på gjøremål, men kanskje mangel på tid. Vi ønsker Johan en fin pensjonisttid når den tid kommer.

 

Les også: Tilbakeblikk – 20 år siden TFS ble etablert