Følg oss på:    LinkedIn
  • Arena for kunnskapsdeling
    og nettverksbygging

    Min side

Norsk Forening for Prosjektledelse har gleden av å invitere til kurs: GJENNOMFØRING AV PROSJEKTER FRA IDÉ TIL GEVINSTREALISERING

Norsk Forening for Prosjektledelse har gleden av å invitere til kurs: GJENNOMFØRING AV PROSJEKTER FRA IDÉ TIL GEVINSTREALISERING

20. - 22. november. En helhetlig tilnærming for deg som vil være en god prosjektleder, en god prosjekteier/bestiller og for deg som vil sikre kompetente ressurser til prosjektene.

Les mer

95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer

TFS arrangerer over 170
kurs / 5000 kursdøgn per år

TFS omsetter for over
40 millioner kroner per år.

Tekniske Foreningers Servicekontor AS

Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) er sekretariat, samt kurs- og konferansearrangør for våre eiere; KranTeknisk Forening (KTF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV), samt for ytterligere 6 foreninger.

TFS skal være en kreativ kraft for eierforeningene, tilsluttede foreninger og norsk næringsliv. TFS sin styrke ligger i flerfaglighet og erfaring, og denne styrken brukes til å øke verdiskapningen for kunder og eiere gjennom kontinuerlig arbeid for kunnskapsdeling og nettverksbygging.

Våre eiere og samarbeidspartnere

Kranteknisk logo
NFV logo
NBE logo
NKR logo
Quality logo
Tavleforeningen logo
Kosar logo
NS logo
BFO logo
nfp graa

logo

Tlf. 67 52 60 10

E-post: post@tfsk.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Org.nr. 979 913 273

logo

Tlf. 32 79 27 00
E-post maxbo@torstvedt.no

SKAHOLTVEIEN 2
3484 HOLMSBU
HURUM KOMMUNE

ÅPNINGSTIDER
MAN. - FRE. 07.00 - 17.00
LØR. 09.00 - 14.00