Velkommen til kurs: TEK17

Velkommen til kurs: TEK17

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt ny byggteknisk forskrift, TEK17. Den gjelder fra 1. juli 2017.

Vi arrangerer derfor kurs i forskriften følgende steder denne høsten:

22.-23. august - Oslo
24.-25. august - Kristiansand
28.-29. august - Stavanger
30.-31. august - Bergen
4.-5. september - Trondheim
6.-7. september - Tromsø
11.-12. september - Alta
14.-15. september - Oslo
18.-19. september - Ålesund
21.-22. september - Lillehammer
26.-27. september - Skien
21.-22. november - Oslo

Mer informasjon, program og påmelding